Edutaito ja Eximia Valmennus aloittavat yhteistyön

Pasi Mustonen Yleinen

 Edutaito ja Eximia Valmennus aloittavat yhteistyön syksyllä 2016. “Yhteistyö laajentaa ja monipuolistaa molempien koulutusyritysten koulutus- ja kouluttajatarjontaa. Tuomme toisillemme sellaista osaamista, mitä toiselta on puuttunut tähän asti. Me yrityksenä tuomme Eximia Valmennukselle opettajien digiloikan kouluttamiseen vaadittavaa osaamista, kun vastaavasti Eximia Valmennus tuo meille osaamista monelta muulta toimialalta”, toteaa Edutaidon koulutuspäällikkö Pasi Mustonen 

Edutaito on edesauttamassa opettajien digiloikkaa ja toimii laajalla koulutustarjonnalla opetusalalla. Kouluttajat ovat opettajia, joilla on jokapäiväinen näkemys opetustyöhön. Koulutuksissa ratkaisevassa asemassa onkin pedagoginen ajattelu. Kouluttajilla on kuitenkin samalla myös edustettujen teknologiaratkaisujen laaja tekninen osaaminen.

Eximia Valmennus on dynaaminen, tulevaisuusorientoitunut korkeatasoisia koulutuspalveluja tarjoava yritys. Se on toiminut jo vuodesta 2000 alkaen. Konsernin liiketoimintayksikköjen verkostossa on tällä hetkellä yhteensä noin 1000 kokenutta asiantuntijaa eri toimialoilta. Eximia Valmennus tarjoaa aitoa ja luotettavaa kumppanuutta koulutuksissa ja henkilöstövalmennuksissa. Asiakkaita ovat yritykset, ammatti- ja aikuisoppilaitokset, ammattikorkeakoulut sekä julkisyhteisöt. Eximia Valmennus tekee yhteistyötä niin pk-sektorin kuin suurempienkin yritysten kanssa. Yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa Eximia Valmennus suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon ohjaavia koulutuksia ja ajankohtaisseminaareja ja organisaatioille tulevaisuuden kilpailukykyä kehittäviä koulutuksia ja kehitysohjelmia.

 

 

Lisätietoja:

 Pasi Mustonen, koulutusjohtaja Edutaito, 0504646154, pasi.mustonen@edutukku.fi

Jarmo Hakkarainen, asiakkuusjohtaja Eximia Valmennus, 0442020535, jarmo.hakkarainen@eximia.fi