Koulutustarjonta

Yhteistyössä laite- ja ohjelmistotoimittajien kanssa suunnitellut koulutussisällöt takaavat teknisen tiedon ajantasaisuuden sekä tuoreen pedagogisen lähestymistavan koulutuksissamme. Koulutustarjontamme sisältää laajan kirjon erilaisia mahdollisuuksia. Kaikkiin ohessa listattuihin tuotekokonaisuuksiin voidaan järjestää Edutaidon Peruskäyttäjä­ ja Edistynyt käyttäjä koulutukset.
Koulutuksista kerätty palaute ohjaa toimintaamme. Palautteista saamme tietoa koulutuksen ja kouluttajan onnistumisesta sekä osallistujien osaamisen edistymisestä. Palaute kertoo myös koululle hyödyllistä tietoa henkilökunnan osaamisesta ja jatkokouluttamisen tarpeista.

Koulutukset

Tabletit opetuksessa

Tabletlaitteiden hankinnan yhteyteen suositeltava koulutus. Koulutus suunnataan koko henkilöstölle, jolloin muutosvastaisuus, mahdolliset pelkotilat, eristyneisyys saadaan käsiteltyä ryhmässä. Alun teknisen koulutuksen jälkeen perehdytään pedagogiseen laitteiden hyödyntämiseen opetuksessa. Syventävät koulutukset suunnataan paikalliselle osaajaverkostolle. Näin varmistetaan opettajayhteisölle nopea lähituen satavuus. Koulutukset tapahtuu aina koulun omilla laitteilla, koulun omassa ympäristössä. Näin varmistetaan laitteiden toimivuus paikallisesti. Kouluttajamme ovat omassa työssään harjaantuneet käyttämään useita eri laitevalmistajien tablet-laitteita sekä opetusteknologian sekä ohjelmistojen yhteiskäyttöä. Suositeltava koulutusjakso on min. 3 tapaamista.


Pedatek

Koulutustarjontamme tuorein tuote on Pedatek-konsepti. Pedatek on pidempikestoinen ja monimuotoinen opetusteknologian kouluttamisen sekä käyttöasteen nostaja organisaatiossanne.

Lue lisää
Kysy lisää koulutussisällöstä!

Google For Education (Gafe)

Laajan kokonaisuuden hallintaan sekä hyödyntämiseen suunniteltu koulutus. Tarjoamme palveluna Google sopimukset, ohjelmistoasennukset sekä koulutamme henkilöstönne tehokäyttäjiksi. Sertifioidut kouluttajamme hyödyntävät ajantasaista osaamistaan sekä Edutaidon kouluttajaverkoston kautta kertynyttä tietotaitoa Teille räätälöitynä!


Koulutamme myös seuraavia kokonaisuuksia:

 • Virtuaalimaailmat ja lisätty todellisuus (SecondLife, Minecraft, Aurasma, yms.)
 • Videopalvelut (Striimaus, Youtube, Vimeo, Periscope, yms)
 • Videoneuvottelu (Skype, ACP, yms.)
 • Wikit (Wikispaces, yms.)
 • Blogit (WordPress, Blogger, yms.)
 • Kuvapalvelut (Instagram, Pinterrest, Tumblr, Flickr, yms.)
 • Sosiaalinen Media (Facebook, Twitter, Snapchat, yms.)
 • Viestintävälineet (e-mail, WhatsApp, Chatit, yms.)
 • Opetuksen pelillistäminen
 • Koodaus ja robotiikka opetuksessa
 • Toimintakulttuurimuutos (digitalisaatio ja uudet OPSit)

seppo

Uudessa tavassa oppia yhdistyvät aidossa ympäristössä tapahtuva kokemuksellinen, tutkiva oppiminen ja tekniikan hyödyntäminen. Tulevaisuuden taidot, kuten ongelmanratkaisutaidot, luovuus, yhteistoiminta ja osaamisen jakaminen ovat osa seppo-pelien oppimisprosessia. Seppon pelipedagogiikka on oppilaita innostava ja motivoiva tapa opettaa. Se laittaa pelaajat liikkeelle, jolloin aivotkin toimivat paremmin.


Android-laitteet opetuksessa

Android laitteiden yleistyminen henkilökohtaisina laitteina on mahdollisuus myös opetuksessa. Byod mahdollisuudet opetuksessa on vain yksi osa-alue, jota tarjoamassamme koulutuksessa käsitellään. Adroid käyttöliittymä mahdollistaa hyvin laaja-alaisen laitteiden hyödyntämisen. Koulutuksessa hyödynnetään laitteiden tarjoamat mahdollisuudet tuottaa, tallentaa, käsitellä sekä jakaa tietoja laitteiden sekä pilvipalveluiden välityksellä.


Windows-laitteet

Windows-tablettien myötä OneNote sekä OneDrive palveluiden käyttö on helppoa ja joustavaa. Koulun TVT-ympäristöön tutustumisen jälkeen koulutus suunnitellaan siten, että laitteiden hyödyntäminen opetuksessa tehostuu. Koulutuksessa huomioidaan myös sekalaiteympäristö. Ilman kattavaa koulutusta moni hyödyllinen ominaisuus jää hyödyntämättä.


Office 365 käytännön opetustyöhön

Asiantuntijakouluttajamme kertovat miten ”pilvioffice” on otettu eri oppilaitoksissa käyttöön, näyttävät hyviä käytänteitä ja toimivan mallin painotaen eri kouluasteiden tarpeita räätälöidysti. Kouluttajamme ovat sertifioituja kouluttajia ja pedagogiikan ammattilaisia.


Chromebook

Moninaiset käyttömahdollisuudet niin opettajille kuin oppilaillekin. Päätelaitteiden teknologia on nopeasti omaksuttavissa, mutta laitteiden monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa vaatii kokenneellekin opettajalle pilvipalveluiden hyödyntämiseen, tiedostojen käytettävyyden ja jaettavuuden sekä tallennettavuuden kanssa hyvät perusopinnot.


iOS-laitteet (tabletit ja älypuhelimet)

iOS -mobiililaitteen käyttöönotto ja peruskäyttö työvälineenä sekä iOS -sovellusten hyödyntäminen pedagogiikan tukena.


ThingLink

Suomesta lähtöisin oleva ThingLink on viimeisen vuoden aikana kasvanut erityisesti opetusalalla. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa ThingLinkiä käyttää yli 1.5 miljoonaa opettajaa ja oppilasta. He tekevät esimerkiksi interaktiivisia luontopolkuja, kuvakirjoja ja karttoja, joihin on ThingLinkin avulla upotettu lisätietoa, lähikuvia, videoita ja ääntä. ThingLink on myös ensimmäinen teknologiapalvelu, joka tarjoaa kouluille mahdollisuuden tehdä omia virtuaalikierroksia helppokäyttöisen 360-kuvaeditorin avulla.


Ubicast

Ubicast on videoiden tallennus- ja jakopalvelu. Se mahdollistaa oppilaiden ja opettajien videoiden käytön opetuksen tukena, niin, että videoiden mukana ei julkaista mainoksia ja videoiden kotipaikka on turvallinen videopalvelu suomessa.