Koulutustasot:

 • Peruskäyttäjä
 • Edistynyt käyttäjä
 • Pedatek-konsepti

Koulutusideologia

Koulutuksemme perustuvat ideaan, jossa punotaan yhteen uuden oppimista oman opetuksen arjen kannalta ja osaamisen kanavoimiseksi aina oppilaille asti. Asia varmistetaan teknisen ja pedagogisen terminologian haltuun ottamisen ja käytännön pedagogisen mallintamisen ja kokeilemisen kautta.

Digitaalisen ajan tietotaidon muovaaminen opetussuunnitelmasta käytäntöön on ratkaiseva liike, jossa henkilöstön tulisi olla ajan tasalla. Maailman johtavat opetusteknologian ja koulutuksen foorumit listaavat nykykoulussa tärkeitä tulevaisuuden oppimistaitoja esimerkiksi seuraavasti: yhteisöllinen tieto-operointi, tvt -lukutaito, kriittinen ajattelu sekä monipuolinen ongelmanratkaisu. Nämä taidot eivät yksin tee opettajuutta, mutta niiden onnistunut soveltaminen käytännössä tuo opetukseen uusia mahdollisuuksia opiskelijan kohtaamiseen. Koulutuksemme asettuvat linjaan uuden opetussuunnitelman sekä näiden tärkeiden pedagogisten tavoitteiden kanssa.

Peruskäyttäjäkoulutus

Peruskäyttäjä­-koulutuksen voi valita kaikkiin edustamiimme opetusteknologiaratkaisuihin. Koulutuksen tarkat sisällöt vaihtelevat valittujen koulutettavien teknologioiden mukaan. Koulutuksissa käytetään organisaationne laitteita ja olemassa olevaa infrastruktuuria ja niissä yhdistyvät pedagogiikka ja tekninen perustietämys. Koulutus rakentuu kolmesta kuukauden välein tapahtuvasta lähikoulutuksesta. Kokemuksemme mukaan tämän tyyppinen syventyvä koulutus on hyvä malli ja palvelee osallistujia osaamistasosta huolimatta.

Peruskäyttäjä-koulutus käsittää kolme noin kuukauden välein tapahtuvaa tapaamista, jotka ovat kestoltaan kolmetuntisia. Koulutusosioiden perusotsikot ovat:
 • peruskäsitteistö aiheeseen
 • käytännön toiminnan kulmakivet
 • tehdään itse
 • tiedonkäsittely ja teknologia
 • yhdessä tekemisen mahdollisuudet ja mallit
 • tehdään yhdessä
 • kohti kokonaisuutta­ kertausta, koettelua ja syventämistä
 • opetukseen vinkkejä
 • valmiita malleja

Edistynyt käyttäjä-koulutus

Edistynyt käyttäjä-koulutuksessa huomioidaan asiakkaan toiveita ja tavoitteita yksityiskohtaisemmin. Nämä koulutukset sopivat hyvin esimerkiksi VESO-päivien ohjelmaan.

Edistynyt käyttäjä-koulutus voidaan rakentaa esimerkiksi Peruskäyttäjä-koulutuksessa tärkeäksi nousseella teemalla, kuten tiettyjen tablet­laitteiden ohjelmistojen käyttämisen syventämisellä, tai teknologisilla mahdollisuuksilla ilmiöpohjaisen opiskelun järjestämisessä.

Nämä koulutukset sopivat kaikenlaisiin laite-­ ja sovellusympäristöihin ja erityisesti otetaan huomioon eri oppiasteiden erityistarpeet.


Pedatek-konsepti

Pedatek-konsepti vastaa TVT:n pedagogisen lähituen tarpeeseen. Pedatek-kouluttaja on opetusteknologian soveltamisen moniosaaja. Hän on läsnä sovittuina aikoina tai esimerkiksi päivän viikossa tai viikon kuukaudessa.

Pedatek-paketin sisältö jakautuu tutustumisen, suunnitelman, toteuttamisen ja raportoinnin osiin. Aluksi tutustutaan ympäristöön huolellisesti ja tehdään yhdessä suunnitelma painopistealueista ja tavoitteista. Sitten seuraa käytännön vaihe, jossa kouluttaja toimii aktiivisesti työyhteisössä ja raportoi toimista organisaation kanssa sovitulla tavalla.

Pedatek kouluttajan läsnäololla saavutetaan

 1. organisaation henkilökunnan aitoa tuntemusta
 2. konkreettisia ja kestävämpiä malleja uusille toimintatavoille
 3. vahvaa asiantuntijatietämystä organisaation käyttöön oman toimintansa suunnitteluun tulevaisuudessa.