Oppimiljöö

Oppimijöö tuotteistus on kehitetty pääasiassa rakennettavien oppilaitosten, sekä saneerattavien oppilaitosten opetusarkkitehtuurin integroimiseksi toimivaksi oppimiljööksi.

Oppimijöö tuotteistusta voidaan soveltaa myös jo toiminnassa olevissa kohteissa.

Opetusarkkitehtuurilla tarkoitetaan oppilaitosten käytössä olevia eri resursseja kuten tilat, ohjelmat, laitteet, kalusteet, äänentoisto, viestintäjärjestelmä ja monet muut. Edutaidon tuotteistettu malli liittää kaikki eri osat yhteen ja luo eri osista toimivan oppimiljöön.

Oppimijöö tuotteistus integroi eri toimittajien ja valmistajien tuotteet. Edutaito ei itse myy tai tai toimita tuotteita vaan toimii yhteistyössä niiden valmistajien sekä toimittajien kanssa joita asiakas on valinnut.

Suunnittelussa ja toteutuksessa Edutaito ottaa kokonaisvastuun oppimijöön eri osista ja niiden toimimisesta kokonaisuutena. Hankkeissa Edutaito toimii yhteistyössä eri ammattilaisten kuten arkkitehdin, sisustusarkkitehdin, sähkösuunnittelijan ja monien muiden kanssa.

Edutaito varmistaa, että eri osat toimivat yhteen eikä yllätyksiä asennuksissa tai käytettävyydessä tule. Edutaito kartoittaa myös opetushenkilöstön tarpeet ja luo tarpeiden pohjalta tilakortit jotka varmistavat oppimijöön toimivuuden. Edutaito osallistuu myös työmaakokouksiin ja varmistaa, että opetushenkilöstön tarpeet huomioidaan.

Tuotteistus hyödyntää niitä oppilaitoksia jotka haluavat tarjota toimivan, muuntojoustavan ja kustannustehokkaan oppimijöön opettajien sekä oppijoiden käyttöön. Edutaito käyttää projektin aikana useita eri ammattilaisia mutta kaikki asiat hoituu yhden henkilön kautta. Oppimijöö tuotteistus vapauttaa opetuksen ammattilaiset työskentelemään pedagogian uudistamisen kanssa eikä heidän tarvitse miettiä teknologiaa tai rakennushankkeen eri osakokonaisuuksia