Edutaito julkaisee maksuttoman vlogi ja artikkelisarjan etäopetuksesta

Edutaito julkaisee maksuttoman vlogi ja artikkelisarjan etäopetuksesta. Sisältö koostuu viidestä osasta jotka julkaistaan päivittäin alkaen perjantaina 20.3.2020 kello 14:00. Jokainen uusi jakso ja artikkeli julkaistaan tulevana seuraavana päivänä aina kello 14:00. Linkit julkaistaan sosiaalisissa kanavissa. Artikkelit löytyvät Edutaidon sivustoilla ja vlogit julkaistaan Youtube -palvelussa. Linkit vlogeihin löytyvät artikkelien yhteydestä.   Artikkelisarja ja vlogisarja sisältää seuraavat viisi… Read more »

Lue lisää...

Edutaito järjestää maksuttoman neuvonnan koronaviruksen leviämisen ajan etäopetuksen järjestämiseksi. 

Koronaviruksen leviämisen hidastaminen ja pysäyttäminen vaatii poikkeuksellisia toimia. Edutaito, viranomaisten tavoin, korostaa ettei paniikkia ole syytä lietsoa tai kokea mutta varovaisuuteen on aihetta. Koronavirusta torjutaan melko tavanomaisin keinoin. Hyvä käsihygienia, siivous ja huomaavaisuus toisia kohtaan on parhaimpia keinoa yksilötasolla. Kuten monissa maissa myös Suomessa on jo ja tullaan rajoittamaan kokoontumisia ja väliaikaisia järjestelyitä esimerkiksi opiskeluun… Read more »

Lue lisää...

Lehdistötiedote Kunnille kehitetty syklinen hankintakulttuuri säästää rahaa ja aikaa  

“Palvelun kehitys on asiakaslähtöistä kun asiat voidaan esittää säästöjen, toiminnan tehostamisen eli hyötyjen kautta. Yhdessä Edutaidon kanssa kehitetty syklinen hankintakulttuuri on juuri sellainen palvelu” tiivistää asiakkuusjohtaja Erkki Kondelin 3 Step IT:stä. “Syklinen hankintakulttuuri ei ole vain tuotteita ja palveluita varten vaan ihmisiä varten. Tämä palvelu tuottaa hyvin suunnitellulle ja järjestetylle ympäristölle sen jatkuvuuden ja ajantasaisuuden… Read more »

Lue lisää...

Edutaito järjestää oppilaitosrakennushanke -työpajan ITK-konferenssissa

Onko Teillä oppilaitosrakennushanke meillään tai tulossa? Nyt on oikeaa asiaa tarjolla!  Workshopin vetää Edutaito Oyn pääsuunnittelija Sebastian Räisänen ja Edutaito Oyn asiakaskokemusjohtaja Niko Eskelinen. Molemmilla on vuosien kokemus ja osaaminen omalta osaamisalueeltaan. Workshop on vuorovaikutteinen ja sisältää niitä asioita joita käytännössä on opittu. Osallistujat oppivat siis välttämään virheitä ja suhtautumaan projektin eri osa-alueisiin ja oppimiljööseen… Read more »

Lue lisää...

Ratkaise ohjelmoinnin opettaminen ja oppiminen

Ohjelmointi on maailman käytetyin kieli. Ohjelmointi kehittää ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä. Useat eri tahot ovat arvioineet, että Suomessa toimivat yritykset tarvitsevat lähivuosien aikana kymmeniätuhansia ohjelmoitsijoita. Lisäksi ohjelmointia osaava pystyy työllistymään missä päin tahansa maailmaa vaikka ei osaisi paikallista kieltä. Eri opetussuunnitelmat sisältävät velvoitteen opettaa valmiuksia ohjelmointiin tai itse ohjelmointia.   Ohjelmoinnin osaaminen on laaja-alaista osaamista Kukaan… Read more »

Lue lisää...

Genelec ja Edutaito yhdessä  tutkimaan ja tuottamaan parempaa ääntä opettamisen tueksi.

  Genelec Oy ja Edutaito Oy ovat sopineet kehitysyhteistyöstä. Yhteistyössä tutkitaan hyvän ja häiriöttömän äänen merkitystä oppimisessa. Lisäksi yhteistyö tuottaa oppilaitoksille kehitettyjä tila- ja tuotekonsepteja sekä toimintamalleja. Tila- ja tuotekonseptit tulevat perustumaan yhdessä tehtyihin tutkimuksiin joiden avulla selvitetään eri tilatyyppien tarpeet. “Äänen ja videoiden käyttö yleistyy oppimisessa jatkuvasti. Välillä tuntuukin että selkeästä puheäänestä tulevia hyötyjä… Read more »

Lue lisää...

Utelias ja Edutaito yhteistyössä kehittämään robotiikan ja tekoälyn tuottamia hyötyjä oppimisessa

Utelias Technologies  ja Edutaito ovat solmineet yhteistyön joka tuottaa asiakkaille kokonaispalvelun liittyen robotiikan ja tekoälyn hyödyntämiseksi kielten sekä vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Yhteistyö tukee teknologian kehittymistä sekä opetusalan uudistumista. Robotiikka ja keinoäly ovat valtavia mahdollisuuksia mutta eivät syrjäytä ihmisten kohtaamisen tärkeyttä. Uteliaan tuotteet ja Edutaidon osaaminen ja palvelut tukevat opettajan opettamista sekä oppijan oppimista. “Uteliaan osaaminen ja… Read more »

Lue lisää...

Akun Tehdas ja Edutaito yhteistyössä kehittämään audiovisuaalista oppimisympäristöä

Solmittu yhteistyö tuottaa oppilaitoksille tarkoituksenmukaisen, selkeän sekä opetusta tukevan kokonaisuuden. “Yhteistyömme yhdistää Akun Tehtaan ääni- ja kuvaosaamisen Edutaidon laajaan ymmärrykseen oppilaitosten tarpeista. Yhdessä pystymme luomaan uuden opetussuunnitelman mukaisia tuotteita, jotka oppilaitosten on helppo hankkia ja ennen kaikkea käyttää ongelmitta luontevana osana opetusta” läpivalaisee yhteistyötä Akun Tehtaan Aku Syrjä. “Pelkillä laitteilla mennään usein harhaan ja luodaan… Read more »

Lue lisää...

Edutaito aloittaa Digitutor-opettajien koulutukset

Opettajien teknologiaosaaminen puhuttaa koulumaailmassa. Opetushallitus on hankkeillaan voimakkaasti tukemassa tuhansien Digitutoreiden kouluttamista laajasti koko Suomeen. Digitutorin täytyy olla laaja-alainen osaaja, joka innostaa koko yhteisönsä uudenlaiseen opetussuunnitelmaa tukevaan malliin. Pelkkä laitteistotuntemus ei riitä. Muutos lähtee toimintakulttuurista. Tarvitaan osaamista tilojen, laitteiden, ohjelmistojen, sisältöjen ja verkoston laaja-alaisesta hyödyntämisestä, joka yksilöllisesti viedään omaan työympäristöön.

Lue lisää...

Edutaidolta välineet robotiikkaan ja ohjelmointiin

Haluaisitko opettaa robotiikkaa ja ohjelmointia kunnollisin välinein? Nyt voit ohjelmoida oikeaa robottia liikkumaan ja puhumaan. Tai miltä tuntuisi ohjelmoida dronea lentämään ilmassa? Tällaisia välineitä koulutuksen kanssa voit alkaa hankkia Edutaidon kautta. On aika siirtyä opetuksen digitalisaatiossa seuraava askel eteenpäin. Ota yhteyttä!

Lue lisää...