Ope-työkalu

Ope-työkalu on helpolla alustalla toimiva työkalu joka auttaa toimintakulttuurin muutoksen johtamisessa sekä toteuttamisessa.

Opetus ja oppilaitokset muuttavat tilojen lisäksi myös toimintamallia. Vaikka teknologia on osassa mahdollistaja niin ilman opettajan tekemää muutosta teknologia on hyödytön.

Ope-työkalu tarjoaa vuoden ajan toteuttavan ohjelman jonka aikana opettaja toteuttaa ammattilaisten suunnittelemia tehtäviä opetuksen ohella. Tehtävät sopivat helposti opetukseen eikä tehtävistä aiheudu suurta työtaakkaa vaan ne auttavat uuden opetussuunnitelman ja teknologian soveltamisessa opetuksessa.

Johdolle Ope-työkalu tarjoaa selkeän näkymän missä eri vaiheissa tehtäviä opettajat menevät ja mitä haasteita hän on kohdannut. Ope-työkalun avulla opettaja voi raportoida realistiset ja käytäntöön perustuvat tarpeet sekä haasteet. Näin saadaan myös perustellut epäkohdat esiin ja niitä voidaan kehittää.

Samoin Ope-työkalun keräämän tietojen perusteella voidaan kohdistaa koulutuksia sinne missä niistä on hyötyä, sellaisella sisällöllä kun on hyötyä. Esimerkiksi tutor-opettajille Ope-työkalua tuottaa selkeän tiedon siitä mitä koulutuksen ja osaamisen noston tarpeita eri opettajilla on.

Ope-Työkalu sopii kaikille jotka haluavat selkeän ja johdetun toimintakulttuurin muutoksen.