Etäopiskelun perusvaatimus on itsensä johtaminen

Valtaosa Suomen kouluista ja yrityksistä siirtyi nopeasti ja yllätyksellisesti jatkamaan tehtäviä etänä eli työskentelemään kotona. Olen seurannut tilannetta ja se on pääasiassa mennyt hyvin ja rauhallisesti. Yrityksissä tilanne ei ole niin dramaattinen koska etätyö on jo vuosia ollut tietyille ammattiryhmille täysin rutiinia ja arkipäivää. Yrityksissä on opittu vuosien aikana johtamaan etätyöläisiä ja toisaalta etätyötä tekevät… Read more »

Lue lisää...

Kouluverkkouudistus menee ihon alle 

Kouluverkkouudistus tai toisella ja laajemmalla merkityksellä palveluverkkouudistus. Olen saanut kunnian seurata ja osallistua useisiin uudistuksiin eri kunnissa. Yhteenvetona voisi sanoa, että tämä on kunnissa miltei eniten tunteita ja keskustelua herättävä uudistuksen muoto. Lisäksi tässä uudistuksen muodossa on aina erittäin läsnä poliittinen ulottuvuus. Paljon suuria tunteita ja yllättävän vähän faktapohjaista keskustelua. Mitä sitten olen itse oppinut… Read more »

Lue lisää...

Vihattu ja rakastettu dokumenttikamera 

Dokumenttikamerasta keskustellaan paljon, varsinkin tilojen uudistuksien ja uusien rakennusten irtaimiston suhteen. Yleisin tilanne on se, että tilojen suunnittelijat pyrkii välttämään dokumenttikameraa ja opettajat puolestaan vaativat dokumenttikameraa tiloihin. Aiheesta on saatu aikaiseksi vahvaa väittelyä ja lihavia riitojakin. Suurin osa näistä perustuu tavallaan väärinkäsityksiin ja erilaiseen ymmärrykseen siitä mitä dokumenttikamera tiloissa edustaa ja mitä sillä tehdään. Käydään… Read more »

Lue lisää...

Kuntien syklinen hankintakulttuuri luo säästöjä ja aikaa 

Kaikki tietänevät, että valtion ja kuntien taloudessa ei ole juuri liikkumavaraa. Olemme usein tilanteessa, että vähänkään yllättävä investointi tai lisäkustannus luo dominoefektillä liikkuvan säästöpaineen. Kuitenkin palveluita pitää järjestää ja usein yllättävät investointikustannukset ovat miltei pakollisia jotenkin järjestää. Kysymys ei välttämättä ole investoinnin tai lisäkustannuksen suuruudesta vaan sen yllätyksellisyydestä. Kun yllätyksiä tulee joka vuosi niin se… Read more »

Lue lisää...

Tykki vai näyttö opetustilan näyttölaitteeksi? 

Uusia oppilaitoksia rakennetaan ja vanhoja varustetaan vastaamaan tämän päivän tarpeita. Sinänsä oppitilassa eli luokassa tarvittava teknologia ei ole monimutkaista tai edes kovin laajaa. Tilan sydän ja tärkein asia, teknologian osalta, on laite jolla näytetään kuvaa ja ääntä. Yleisesti vaihtoehtoja on kaksi. Tykki eli projektori tai näyttö. Näytöt on jo jokin aika sitten vallannut projektorin paikan… Read more »

Lue lisää...

Opettajien yleisen toive teknologiasta? 

Olen työssäni nähnyt mutkittelevan matkan opetuksen tukena käytettävän teknologian osalta. Vaikka matka ei koskaan pääty niin välillä on hyvä vilkaista olan yli ja katsoa mitä on tapahtunut ja voisiko tapahtumista ammentaa oppia. Ennen kuin sukellamme tapahtuneiden syövereihin niin pitää sanoa, että nyt alkaa olemaan aihetta tyytyväisyyteen. Kun vielä jokunen vuosi sitten teknologiasta haettiin ratkaisua niin… Read more »

Lue lisää...

Opetusteknologian käytön ja kehityksen suurin haaste

Teknologian käyttö opetuksen tukena tekee edelleen tuloaan Suomen oppilaitoksiin. Sitä se on tehnyt jo 70-luvulta alkaen. Lähes kaikki asiasta kiinnostuneet ovat lukeneet vanhoja artikkeleita, joissa on ennustettu tietotekniikan tuovan täysin uusia tapoja oppia. Osin ennustukset ovat toteutuneet mutta opetusteknologia tai sen käyttö ei ole millään tasolla vieläkään lunastanut sille asetettuja odotuksia. Miksi ei ole? Liikaa… Read more »

Lue lisää...

Hyvin laadittu strategia on pohja toimintakulttuurin muutokselle

Sana strategia tuo mieleen monenlaisia mielikuvia. Joillekin se on tärkeä dokumentti, joka ohjaa omaa tekemistä. Toisille strategia on aika ajoin suoritettavaa pakkopullaa joka aiheuttaa lisätyötä. Olipa mielikuva mikä tahansa niin kuitenkin yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä että strategia on tärkeä, jos se on laadittu hyvin. Mihin tarpeeseen strategia tarvitaan? Maailma ja meidän tekemisemme on aina… Read more »

Lue lisää...

Opetus muuttuu, tukeeko oppitila muuttuvaa opetusta?

Opetussuunnitelma asettaa uusia haasteita sekä mahdollisuuksia. Teknologia tekee tuloaan. Ryhmäyttäminen ja oppijan henkilökohtainen ohjaaminen on yhä korostetumpaa. Tämä kaikki asettaa haasteita opetukselle, apuvälineille mutta myös tiloille. Tavallinen luokkahuone ei aina enää riitä. Koulurakennus liitukaudelta Ajan kuluessa olemme muodostaneet koulurakennuksista ja oppitiloista tiettyjä malleja sekä ajatuksia. Ne ovat hyvin pitkälle pohjautuneet siihen, että opetuksella on tietty suunta tilassa.… Read more »

Lue lisää...