Opetus muuttuu, tukeeko oppitila muuttuvaa opetusta?

Opetussuunnitelma asettaa uusia haasteita sekä mahdollisuuksia. Teknologia tekee tuloaan. Ryhmäyttäminen ja oppijan henkilökohtainen ohjaaminen on yhä korostetumpaa. Tämä kaikki asettaa haasteita opetukselle, apuvälineille mutta myös tiloille. Tavallinen luokkahuone ei aina enää riitä.

Koulurakennus liitukaudelta

Ajan kuluessa olemme muodostaneet koulurakennuksista ja oppitiloista tiettyjä malleja sekä ajatuksia. Ne ovat hyvin pitkälle pohjautuneet siihen, että opetuksella on tietty suunta tilassa. Tämän suunnan mukaan olemme sitten kalustaneet ja varustaneet tilan. Hyvin usein tämä on myös tarkoittanut sitä, että kalustus on vienyt suuren osa tilasta eikä se ole voinut joustaa eri tilanteiden sekä käyttötarkoitusten mukaan. Myös opettajalle varattu tila edessä on ollut suhteettoman suuri verrattuna käytössä oleviin neliöihin. Valittu suunta oppitilassa tarkoittaa myös sitä, että opetus on tapahtunut edessä, liitutaulun ja piirtoheittimen välissä.

Mikä muuttuu ja miten sen pitäisi muuttua?

Haluttu muutos ei ole itse asiassa kovinkaan monimutkainen. Kaikki lähtee siitä, ettei tilaan rakenneta tietoisesti lukittua suuntaa. Tilassa voidaan silloin johtaa opetusta mistä kohtaa tahansa. Tämä kuullostaa yksinkertaiselta mutta käytännössä suunta on meihin usein sisäänrakennettu. Olemme kodeissakin tottuneet miettimään huoneiden kalustuksen suuntaa tietyn asian mukaan. Yleisin tälläinen tila on olohuone ja siellä suunnan on määrännyt hyvin usein televisio.

Monien tarpeitten summa

Aloita tyhjästä tilasta, vaikka käytössä olevia kalusteita käytettäisiinkin. On hyvä muistaa, että ei kannata pyrkiä täydellisyyteen vaan tunnistaa esimerkiksi budjetin aiheuttamat rajoitteet. Tässä onnistut miettimällä, mitä tilassa halutaan tehdä. Tätä on hyvä pohtia yhdessä. Mukaan pohdintaan kannattaa ottaa mukaan suunnittelijat, opettajat, opetuksen johto sekä oppilaita. Lisäksi tulee huomioida mahdollinen iltakäyttö. Osallistuttaminen suunnittelussa on tärkeää, käyttäjiltä kuulee usein ne parhaat vinkit sekä ne pienet käytännön asiat joita paraskaan suunnittelija ei aina osaa ottaa huomioon. Lisäksi osallituttaminen lisää tilan ”omaksi tuntua” ja vähentää sen hyödyntämisen kynnyksiä.

Perusvaatimukset tilankäytölle

Kun tiedetään mitä tilassa halutaan tehdä, määritellään välttämättömät toiminnot. Säilytystilojen tarve, käytettävä heijastus- tai näyttöteknologia, pintojen käyttö kirjoitukseen sekä ripustamiseen, valaistus, akustiikka, äänentoisto ja monet muut. Kun perusasiat on määritelty, tiedetään paljonko tilassa on vapaata aluetta oppijoiden työskentelylle. Hyvin usein ollaan tilanteessa jossa todetaan, että tilaa tuntuu olevan liian vähän. Tämä on miltei poikkeuksetta ollut ratkaistavissa, mutta se vaatii usein kompromisseja ja toimintamallien miettimistä uudestaan.

Isku Interior Oy

Laatua kalusteisiin

Oppijoiden työskentelyyn varattavat kalusteet tulisi olla helposti siirrettäviä niin, että tilasta saadaan helposti miltei tyhjä. Myös opettajan kalusteen on mahdollista olla perinteistä kevyempi ja helposti siirrettävä. Siirretävyys tukee ryhmäyttämistä, henkilökohtaisempaa opetusmallia, suunnan muutoksia sekä mahdollista iltakäyttöä. Lisäksi on hyvä muistaa, että kalusteet ovat erittäin pitkäaikainen ratkaisu, joten niiden muunneltavuus takaa sen että investointi on pitkäaikainen.

Lisäpalvelut huomioon

Tiloissa tulee olla hyvin huomioituna sähköpistokkeet, langaton verkko sekä helppo siivous ja ylläpito. Laitteiden lataus tuo myös oman haasteensa. Jos oppijalla on laitteen akku tyhjänä, se saattaa häiritä opetusta. Lataus ei ole ongelma kun se käsitellään oppijoiden kanssa. Jos tilassa ei ole riittävästi pistokkeita tulee oppijoiden kanssa käydä läpi vastuuta käytössä olevista laitteista ja niiden valmiudesta. Jos päästään tekemään uutta tilaa tai on remontti niin hyvin usein meidän suositus on kattosähkö. Eli asennetaan kattoon ”sähköhissejä” jotka voidaan tarvittaessa laskea alas. Näin vältymme pölyä kerääviltä ja itse asiassa hyvin arvokkailta ratkaisuilta joissa sähkö tuodaan alhaalta seinäkiskoihin. Lisäksi katosta laskeva ratkaisu poistaa lattialla luikertelevien jatkojohtojen tarpeen yleensä kokonaan.

Mistä apua suunnitteluun?

Edutaidon osaaminen on suunnitella ja toteuttaa yhdessä opetuksen johdon, opettajien, oppilaiden sekä arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa toimivat ja muuntojoustavat tilat. Lisäksi suunnittelumme ja toteuttamisemme arvo on kestävä kehitys. Kaikki valitsemamme tuotteet ja palvelut suunnitellaan toimimaan yhdessä kokonaisuutena, mutta myös niin, että vältämme riippuvuuksia. Näin toimien tilat kestävät ja kehittyvät uusien teknologioiden sekä pedagogisten mallien mukaan. Tarkasti mallinnettu vaiheittainen toimintamallimme huomioi myös erilaiset käyttäjät. Integraattorina me huolehdimme kokonaisuuden toimimisesta niin, että opetus tiloissa on helppoa ja mukavaa.

Säästöä?

Integroinnin yksi tavoite projekteissa on poikkeuksetta kustannussäästö. Eri osakokonaisuksien päällekäisyydet sekä teknologioiden käyttövastaavuuden virheet poistamalla saavutamme säästöjä ja varmistamme investoinnin parhaan käyttettävyyden vuosiksi eteenpäin.

Kiinnostuitko?

Pyydä meiltä lisätietoa sekä tietoa jo toteuttamistamme kohteista.