Learning Lab

Valmiiksi tuotteistetut oppitilakokonaisuudet. Learning Lab luo helppouden tilojen uudistamiseen sekä muuntojoustavuuteen.

Learning Lab on tuoteperhe joka on mietitty valmiiksi. Learning Lab sisältää kalustuksen esitysteknologian, asennuksen ja käyttöönoton, koulutuksen sekä ohjeistuksen.

Learning Lab tuotteistukset ovat helppo tapa uudistaa jo käytössä olevien tilojen toimivuutta sekä luoda muuntojoustavuutta tukemaan uutta tapaa oppia ja opettaa.

Learning Lab tuotteistukset sopivat kaikille oppilaitoksille ja muille organisaatioille joilla on tarvetta uudistaa tilojaan.

Learning Lab tuotteistuksen Teille toimittaa sopimuskumppaninne tai muu valittu toimittaja.