Strategia

Strategia on muodostunut yhä tärkeämmäksi dokumentiksi määrittää tavoite ja kommunikoida selkeästi tekemistä sisäisesti sekä eri sidosryhmille. Edutaidon strategia tuotteistus tarjoaa useisiin eri tarpeisiin täyden palvelun suunnittelun ja dokumentoinnin.

Edutaidon toimittama strategia ei pohjaudu tuotteisiin vaan keskittyy uudistamaan sekä järkeistämään toimintamallia ja dokumentoimaan sen helpoksi tavaksi käsitellä monimutkaista asiaa.

Toimivan strategian suunnittelu ja dokumentointi on aina kohde ja organisaatio sidonnainen työ. Ennen tarjousta selvitämme tilanteenne ja tarpeenne jonka pohjalta luomme toimintamallin sekä tarjouksen.

Tarjoamme strategia tuotteistuksia moniin eri tarpeisiin kuten tieto- ja viestintästrategia, sivistystoimen strategia, tietohallintostrategia. Tarpeiden mukaan kohdistettu strategia perustuu aina testatun tuotteistuksen osiin joita kohdistetaan ja painotetaan tarpeiden perusteella.

Strategia tuotteistus sopii kaikille organisaatiolle joilla on tarve uudistaa toimintamallia sekä luoda selkeä ja toimiva strategia dokumentointi.