Koulutukset

Teknologinen sovellusmaailma kouluissa on kirjavaa.

Organisaatiot joutuvat tasapainoilemaan useiden päällekkäisten teknologisten ratkaisujen kanssa, joissa jokaisessa on oma koulutuksellinen haasteensa. Erilaisilla ratkaisuilla on kuitenkin yksi yhteinen tekijä ylitse muiden: pedagogiikka.

Pedagogiikka ei tyhjene teknologiaan, mutta pedagogiikalla on vahvat käytännön siteet teknologiassa. Laitteet, järjestelmät, alustat ynnä muut oppilaitoksen opetuksen apuvälineet tulisi saada mahdollisimman hyvin palvelemaan itse opetusta. Edutaidon koulutuksissa lähdetään tästä tavoitteesta.

Koulutuksemme tähtää osaamisen varmistamiseen. Emme pysähdy teknisiin ominaisuuksiin vaan koulutamme opettajia jokapäiväisen koulutyön näkökulmasta. Koulutuksissamme ratkaisevassa asemassa ovat koulutusten pedagoginen suunnittelu, opettajista koostuva kouluttajaverkosto sekä edustamiemme teknologiaratkaisujen tekninen osaaminen.

Koulutusideologiamme

Koulutuksemme perustuvat ideaan, jossa punotaan yhteen uuden oppimista oman opetuksen arjen kannalta ja osaamisen kanavoimiseksi aina oppilaille asti. Asia varmistetaan teknisen ja pedagogisen terminologian haltuun ottamisen ja käytännön pedagogisen mallintamisen ja kokeilemisen kautta.

Digitaalisen ajan tietotaidon muovaaminen opetussuunnitelmasta käytäntöön on ratkaiseva liike, jossa henkilöstön tulisi olla ajan tasalla. Maailman johtavat opetusteknologian ja koulutuksen foorumit listaavat nykykoulussa tärkeitä tulevaisuuden oppimistaitoja esimerkiksi seuraavasti: yhteisöllinen tieto-operointi, tvt -lukutaito, kriittinen ajattelu sekä monipuolinen ongelmanratkaisu. Nämä taidot eivät yksin tee opettajuutta, mutta niiden onnistunut soveltaminen käytännössä tuo opetukseen uusia mahdollisuuksia opiskelijan kohtaamiseen.

Koulutuksemme asettuvat linjaan uuden opetussuunnitelman sekä näiden tärkeiden pedagogisten tavoitteiden kanssa.