Lehdistötiedote Kunnille kehitetty syklinen hankintakulttuuri säästää rahaa ja aikaa  

“Palvelun kehitys on asiakaslähtöistä kun asiat voidaan esittää säästöjen, toiminnan tehostamisen eli hyötyjen kautta. Yhdessä Edutaidon kanssa kehitetty syklinen hankintakulttuuri on juuri sellainen palvelu” tiivistää asiakkuusjohtaja Erkki Kondelin 3 Step IT:stä. “Syklinen hankintakulttuuri ei ole vain tuotteita ja palveluita varten vaan ihmisiä varten. Tämä palvelu tuottaa hyvin suunnitellulle ja järjestetylle ympäristölle sen jatkuvuuden ja ajantasaisuuden helposti ja kaikkien aikaa säästäen.” Lisää asiakaskokemusjohtaja Niko Eskelinen Edutaito Oy:stä. 

 

Mikä on syklinen hankintakulttuuri? 

Syklinen hankintakulttuuri on kunnan koko organisaation läpäisevä palvelu joka perustuu hyvin suunniteltuun ja järjestettyyn irtaimen käyttöomaisuuden kokonaisuuteen. Syklisen hankintakulttuurin edellytys on hyvin suunniteltu ja järjestetty toimintaympäristö. Opetuksen tapauksessa teknologia, kalusteet, verkkopalveluiden yhdistäminen laitteisiin ja yleisesti työskentelyn järjestäminen toimivaksi ja helpoksi. Tästä kokonaisuudesta muodostuu niin kutsuttu Oppimiljöö. Oppimiljöö on Edutaidon kehittämä palvelu joka vastaa juuri tähän tarpeeseen. Oppimiljöö luo parhaan toimintaympäristön opettajille, oppijoille, sekä rakennuksen ilta- ja vapaa-ajankäyttöön. Oppimiljöö suunnitellaan henkilöstön tarpeita ja opetusmalleja vastaamaan. Kuitenkin niin, että ympäristö on kokonaisuudessaan kustannustehokas, laite- ja valmistaja riippumaton, sekä toimii kokonaisuutena. Oppimiljöö luodaan yhdessä kunnan IT:n, sivistystoimen, hankinnan ja johdon kanssa. Oppimiljöö toteuttaa kunnalle luotua sivistystoimen ja tietohallinnon strategiaa.  

Oppimiljöö ei ota ainoastaan kantaa laitteisiin, irtaimistoon ja palveluihin vaan myös käyttäjien osaamiseen ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Kun kunnan ja eri toimipisteiden Oppimiljöö on suunniteltu ja järjestetty niin tiedetään tarkkaan mitä tehdä, millä tehdä ja mitä se maksaa toimipistekohtaisesti. Syklinen hankintakulttuuri -palvelu jakaa kustannukset kuukausitasolle ja pitää huolta ympäristön pysymisestä ajantasaisena ja toimivana. Syklinen hankintakulttuuri estää yllättävien investointien tarpeen ja kohdistaa kustannukset sinne missä ne syntyy. Palvelu sisältää myös laiterekisterin ja tietoturva- ja tietosuojapalvelun kierrätyksen yhteydessä. 

 

Kenelle palvelu on suunnattu ja miksi se kehitettiin? 

Palvelu on suunnattu laajasti eri kunnille Suomessa ja ulkomailla. Kaikilla julkishallinnoilla on vastaavat perustarpeet riippumatta tilanteesta tai hallintomallista. Opetustoimi on ensimmäinen toimialue jolle palvelu on kehitetty. Seuraavana vuorossa on terveyspalvelut. 

3 Step IT ja Edutaito lähtivät kehittämään palvelua kentällä tehtyjen havaintojen ja tarpeiden perusteella. Suunnittelun lähtökohtana on alusta alkaen ollut kustannusten jakaminen ja ympäristön toimivuus käyttäjän näkökulmasta, sekä toimintakulttuurin kehityksen tukeminen. Monissa yhteyksissä tehtiin sama havainto. Strategia ei ohjaa riittävän pitkäjänteisesti hankintoja ja kehityksen suuntaa. Näin ollen eri hankkeet muodostavat osakokonaisuuksia, eikä ympäristö muodostu käytettäväksi kokonaisuudeksi. 

 

Lisätietoja: 

Erkki Kondelin, 3 Step IT Asiakkuusjohtaja
+358 44 547 4422 erkki.kondelin@3stepit.com

Niko Eskelinen, Edutaito asiakaskokemusjohtaja
+358 400 912 646 niko.o.eskelinen@edutaito.fi