Ratkaise ohjelmoinnin opettaminen ja oppiminen

Ohjelmointi on maailman käytetyin kieli. Ohjelmointi kehittää ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä. Useat eri tahot ovat arvioineet, että Suomessa toimivat yritykset tarvitsevat lähivuosien aikana kymmeniätuhansia ohjelmoitsijoita. Lisäksi ohjelmointia osaava pystyy työllistymään missä päin tahansa maailmaa vaikka ei osaisi paikallista kieltä. Eri opetussuunnitelmat sisältävät velvoitteen opettaa valmiuksia ohjelmointiin tai itse ohjelmointia.

 

Ohjelmoinnin osaaminen on laaja-alaista osaamista

Kukaan ei kiistä ohjelmoinnin opettamisen tärkeyttä ja sen tuomia hyötyjä oppilaalle. Vaikka oppilas ei myöhemmin alkaisi työskentelmään ohjelmoitsijana. Ongelma on ollut ohjelmoinnin opettaminen. Suomessa on maailman parhaat opettajat eikä ole kysymys opettajien ammattitaidosta tai asenteesta. Kysymys on siitä miten ohjelmoinnin opettaminen luodaan sellaiseksi ettei opettajan itse tarvitse osata ohjelmointia, oppiminen voi tapahtua itsenäisesti ja oppimisen edistymistä voidaan arvioida.

Nitomani School ja Edutaito ovat luoneet ohjelmoinnin opetuksen tukemiseen ja oppimiseen kokonaispalvelun, Nitomani Plus -palvelupaketin. Nitomani Plus -palvelupaketti sisältää ratkaisun ohjelmoinnin opettamiseen ja oppimiseen kuntatasolla.

Nitomani Plus -palvelupaketti. Kuntatason ratkaisu

Nitomani Plus -palvelupaketti sisältää Nitomani School opetusohjelman, jonka opastama oppilas oppii ohjelmoinnin. Nitomani School opetusohjelma opastaa oppilaan asteittain oppimaan ohjelmointiin tarvittavan ongelmanratkaisun sekä itse ohjelmointikoodin tuottamisen. Nitomani School opetusohjelma on innostava ja pelillinen tapa opetella ohjelmointia itsenäisesti ja opettajan tukemana. Opetusohjelma sisältää selkeän tavan tarkastella oppilaiden edistymistä yksilönä, oppilaitoskohtaisesti ja kuntakohtaisesti.

Nitomani Plus -palvelupaketti sisältää koko kunnan eri koulujen virtuaalisen oppimisalustan perustamisen ja ylläpidon. Lisäksi Nitomani Plus -palvelupaketti sisältää opettajien koulutukset ja valmennuksen toimintakulttuuriin joka tukee ohjelmoinnin opettamista osana opetusta.

Ota yhteyttä ja aloitetaan suunnittelu

Ole meihin yhteydessä ja aloitetaan yhdessä ratkaisemaan ohjelmoinnin opettamista. Jokainen kunta ja oppilaitos sisältää asioita joita pitää ottaa tapauskohtaisesti huomioon. Me teemme kuntakohtaisen suunnitelman käyttöönotolle. Käyttöönoton yhteydessä ratkaistaan suunnitelmallisesti teknologinen ympäristö, opettajien osaaminen, oppilaiden osaaminen sekä oppimisen edistymisen seuranta eri tasoilla. Yksityiskohtaisen suunnitelman avulla voidaan varmistua siitä, että kaikki toimii halutulla tavalla selkeään kiinteään hintaan. Sen jälkeen voitte päättää hankitteko paketin kunnan käyttöön.

Lisätietoja osoitteesta https://www.nitomani.com/

Yhteydenotot:

Niko Eskelinen
niko.o.eskelinen@edutaito.fi
0400-912 646