Edutaito järjestää maksuttoman neuvonnan koronaviruksen leviämisen ajan etäopetuksen järjestämiseksi. 

Koronaviruksen leviämisen hidastaminen ja pysäyttäminen vaatii poikkeuksellisia toimia. Edutaito, viranomaisten tavoin, korostaa ettei paniikkia ole syytä lietsoa tai kokea mutta varovaisuuteen on aihetta. Koronavirusta torjutaan melko tavanomaisin keinoin. Hyvä käsihygienia, siivous ja huomaavaisuus toisia kohtaan on parhaimpia keinoa yksilötasolla. Kuten monissa maissa myös Suomessa on jo ja tullaan rajoittamaan kokoontumisia ja väliaikaisia järjestelyitä esimerkiksi opiskeluun on nähty ja tullaan näkemään.

 

Väliaikaiset järjestelyt ei ole paniikkia vaan tarpeen mukaan järjestettyjä varautumiseen liittyviä keinoja. Kaikissa tilanteissa Edutaito kehoittaa seuraamaan viranomaisten ja kunnan virallisia tiedotuskanavia. Tällä hetkellä vääriä ja kärjistäviä tietoja levitään varsinkin keskustelupalstoilla. 

Suurimmalla osalla Suomen oppilaitoksista on käytössä tietotekniset järjestelmät joilla voidaan opiskelu järjestää ja tukea myös karanteenin aikana jokaisen kotiin. Yleisissä tapauksissa riittää, että oppilaalla ja opettajalla on käytössä ihan tavallinen päätelaite ja internet-yhteys. Kyse ei ole siis valtavasta investoinnista vaan enemmänkin toimintamallista joka saatetaan kaikille tiedoksi. 

Edutaito tarjoaa nyt kaikille Suomen kunnille ja oppilaitoksille maksuttoman neuvonnan etäopetuksen toteuttamisen suunnitteluun. Pyynnöt ottaa vastaan Niko Eskelinen joka yhdessä teknisen tiimin kanssa miettii toteutuksen kun tarvittavat tiedot on kartoitettu. 

Lopuksi haluamme korostaa, että älkää hättäilkö mutta varautukaa etätyön ja etäopetuksen järjestämiseen.

Niko Eskelinen, asiakaskokemusjohtaja
+358 400 912 646
niko.o.eskelinen@edutaito.fi