Edutaito järjestää oppilaitosrakennushanke -työpajan ITK-konferenssissa

Onko Teillä oppilaitosrakennushanke meillään tai tulossa? Nyt on oikeaa asiaa tarjolla! 

Workshopin vetää Edutaito Oyn pääsuunnittelija Sebastian Räisänen ja Edutaito Oyn asiakaskokemusjohtaja Niko Eskelinen. Molemmilla on vuosien kokemus ja osaaminen omalta osaamisalueeltaan. Workshop on vuorovaikutteinen ja sisältää niitä asioita joita käytännössä on opittu. Osallistujat oppivat siis välttämään virheitä ja suhtautumaan projektin eri osa-alueisiin ja oppimiljööseen realistisella tavalla. Workshopin jälkeen on tilaisuus jäädä keskustelemaan vetäjien kanssa hotellin tiloissa ja esittämään vapaasti kysymyksiä. Workshopin aikana verkostoidut muiden rakennushankkeissa toimivien kanssa ja voit esittää kysymyksiä suoraan oman projektin osalta nousseista kysymyksistä.

Workshopin aikana käydään läpi tyypillinen oppilaitoksen rakennushanke eri vaiheiden kautta. Workshop antaa ymmärryksen oppimiljöö kokonaisuudesta ja mitä suunnittelussa, budjetoinnissa ja eri teknologioiden valinnassa tulee ottaa huomioon. Workshopissa ei käsitellä yksittäisiä tuotteita vaan keskitytään kokonaisprojektiin sekä sen osa-alueisiin huomioiden teknologian vaikutus toimivuuteen. Uusi rakennus vaatii aina kehitystä toimintakulttuurissa ja tätäkin osaa käsitellään kokonaisuuden osana.

 

ITK 2019 työpaja kutsu (1)