Edutaito kouluttaa opettajat hyödyntämään nykyajan teknologiaa – ajatuksella


Teknologinen sovellusmaailma kouluissa on kirjavaa.

Organisaatiot joutuvat tasapainoilemaan useiden päällekkäisten teknologisten ratkaisujen kanssa, joissa jokaisessa on oma koulutuksellinen haasteensa. Erilaisilla ratkaisuilla on kuitenkin yksi yhteinen tekijä ylitse muiden: pedagogiikka.

Pedagogiikka ei tyhjene teknologiaan, mutta pedagogiikalla on vahvat käytännön siteet teknologiassa. Laitteet, järjestelmät, alustat ynnä muut oppilaitoksen opetuksen apuvälineet tulisi saada mahdollisimman hyvin palvelemaan itse opetusta. Edutaidon koulutuksissa lähdetään tästä tavoitteesta.

Koulutuksemme tähtää osaamisen varmistamiseen. Emme pysähdy teknisiin ominaisuuksiin vaan koulutamme opettajia jokapäiväisen koulutyön näkökulmasta. Koulutuksissamme ratkaisevassa asemassa ovat koulutusten pedagoginen suunnittelu, opettajista koostuva kouluttajaverkosto sekä edustamiemme teknologiaratkaisujen tekninen osaaminen.

Koulutusideologiamme >